Deze variant van de Vimuxx is gericht op een gebruik met hoge resolutie video. De verschillende PNG afbeeldingen en Quartz Composer animaties dienen als bouwstenen om nieuwe content te genereren. Daarbij is er een standaardisatie van beschikbare parameters, zoals snelheid, grootte, hoeveelheid, positie en richting, die vrij zijn te bedienen of te koppelen aan een LFO of de controller. Omdat de Quartz Composer visuals real-time gerenderd worden, is dit zeer belastend voor het werkgeheugen en het grafisch geheugen. Bij een hoge resolutie en meer layers kan dit leiden tot een terug gang van de frame-rate. Daarom is de Vimuxx PRO zo licht mogelijk opgebouwd met enkel twee video layers. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwe versie van VDMX5, die meer functionaliteiten biedt, maar ook beperkingen heeft. Het is hierbij niet meer mogelijk om de grootte van de kleurschijf, knoppen en faders aan te passen. Om de belangrijke functionaliteiten volledig met sneltoetsen te kunnen bedienen is er gezocht naar een passende MIDI controller. De Ohm64 van Livid Instruments heeft veel bedieningscomponenten en biedt veel mogelijkheden.
Het ontwerp voor de grafiek van deze controller is uitgwerkt in CorelDraw en is uit een kunststof plaat gesneden met de Epilog lasercutter in het CabFabLab Den Haag en later ook bijĀ ProtoSpace Utrecht.